top of page

Măsuri de prevenție COVID-19

  1. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei, iar dacă se întâmplă să fie mai mult de 2 persoane se va păstra o distanță minimă de 2 m între acestea.

  2. Accesul clienților în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37C, sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

  3. Clienții au obligația de a se dezinfecta pe mâini la sosirea în cabinet.

  4. Clienții au obligația de a purta în permanență masca pe față.

  5. Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mască și vizieră, iar după fiecare client se va proceda la dezinfectarea suprafeței de lucru cu dezinfectanți omologați medical.

  6. Măștile de protecție utilizate de personal se schimbă la un interval de cel mult 4 ore.

bottom of page